Test Yourself C English 11 (Unit 7 - 9)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 bài Test Yourself C từ Unit 7 - 9. Bài này chúng ta chủ yếu ôn lại kiến thức của các bài trước. Các bạn có thể tham khảo bài giải dưới đây nhé.

TEST YOURSELF C

Units 7-9

I. Listening (Nghe)

* Nghe bài hội thoại và xếp các câu em nghe theo đúng thứ tự.

ĐÁP ÁN

1 -g              4 - f              7-h              10 - a

2 - b            5 - d              8-k              11 -i

3 - e             6-j                9 - c

 

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có điều gì đó thật lớn lao và khủng khiếp trong tự sát.
There is something great and terrible about suicide.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog