Test Yourself C English 11 (Unit 7 - 9)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 bài Test Yourself C từ Unit 7 - 9. Bài này chúng ta chủ yếu ôn lại kiến thức của các bài trước. Các bạn có thể tham khảo bài giải dưới đây nhé.

TEST YOURSELF C

Units 7-9

I. Listening (Nghe)

* Nghe bài hội thoại và xếp các câu em nghe theo đúng thứ tự.

ĐÁP ÁN

1 -g              4 - f              7-h              10 - a

2 - b            5 - d              8-k              11 -i

3 - e             6-j                9 - c

 

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t