XtGem Forum catalog

Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến lớp 11

BÀI. CÂU CÁ MÙA THU


NGUYỄN KHUYẾN


 


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Nguyễn Khuyến là bậc túc nho tài, có cốt cách thanh cao, có lòng yêu nước thương dân nhưng bất lực trước thời cuộc.


-       Được mệnh danh là “nhà thơ của dân tình làng cảnh Việt Nam”.


2. Sự nghiệp sáng tác


Nguyễn Khuyến sáng tác cả thơ, văn, câu đối, nhưng thành công hơn cả là thơ cả thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm.


3. Vị trí, đề tài, hoàn cảnh sáng tác bài thơ, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên