Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI  NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG


I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917


1.  Tình hình nước Nga trước cách mạng


Về chính trị:


-       Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng


-       Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.


Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.


Về xã hội:


-       Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
Action may not bring happiness but there is no happiness without action.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967