Old school Swatch Watches

Chương VI – Tiết 3 : Nồng độ dung dịch – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 146
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 146


1. Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% ?

A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước.


B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước.


C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước.


D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước.


Tìm kết quả đúng.


Câu B đúng


2. Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:


A. 0,233 M;              B. 23,3 M;                  C. 2,33 M;                   D. 233M, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu không có kẻ địch, không có cuộc chiến. Nếu không có cuộc chiến, không có chiến thắng, và nếu không có chiến thắng, không có vương miệng.
If there be no enemy there's no fight. If no fight, no victory and if no victory there is no crown.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên