Chương 5. Tự cảm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11
 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Trong những trường hợp nào có hiên tượng tự cảm?


Câu 2: Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.


Câu 3: Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?


Câu 4: Chọn câu đúng:


Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:


A. L


B. 2L


C. Chương 5. Tự cảm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu
nhưng cả đời để quên đi ai đó.
It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone
but it takes a lifetime to forget someone.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog