Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 16. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI


(1918 - 1939)


Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


Lược đồ Đông Nam Á


I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất


1. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội


-       Vào cuối thế kỉ XIX Đông Nam Á (trừ Xiêm) đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.


-       Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân phương Tây đã làm cho nền kinh tế, chính trị - xã hội có những biến đổi quan trọng


a. Về kinh tế bị  lôi cuốn vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa:


-       Thị trường tiêu thụ.


-       Cung cấp nguyên liệu thô.


b. Về chính trị: thực dân khống chế và thâu tóm mọi quyền lực., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
Our passions are ourselves.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog