Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 13. NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Ngày thứ năm "đen tối" (24/10/1929), ngày thị trường chứng khoán New York sụp đổ.


I. Nước Mĩ trong những năm 1918 - 1929


1. Tình  hình kinh tế


Sau chiến tranh thế giới I, Mĩ có nhiều lợi thế. Chiến tranh đã đem đến những cơ hội vàng cho nước Mĩ:


-       Thu lợi nhuận lợi nhờ buôn bán vũ khí và hàng hóa.


-       Mĩ trở thành chủ nợ của châu Âu.


-       Mĩ cũng trở thành nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới (chiếm khoảng 1/3 số vàng của thế giới)


-       Áp dụng những thành tựu của khoa học - kỹ thuật, sử dụng phương pháp quản lý tiên tiến, mở rộng quy mô và chuyên môn hóa sản xuất đã góp phần đưa nền kinh tế Mĩ tăng trưởng hết sức nhanh chóng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà đặng lòng trước hơn mất lòng sau.
Better the first quarrel than the last.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid