Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 80
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 80I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

–       Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.


–      Hệ tuần hoàn hở có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và trộn lẫn các dịch mô, máu lưu thông dưới áp lực thấp và chảy chậm.


–       Hệ tuần hoàn kín có máu lưu thông trong mạch kín dưới áp lực cao hoặc trung bình, máu chảy nhanh.


–       Hệ tuần hoàn đơn có một vòng tuấn hoàn, máu chảy dưới áp lực trung bình.


–       Hệ tuần hoàn kép có hai vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn lớn đi khắp cơ thể và vòng tuần hoàn nhỏ qua phổi), máu chảy dưới áp lực cao và chảy nhanh.


–       Tim hoạt động như một cái bơm hút và đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn


  II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA


                                PHÂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dùng gái đẹp để làm rối loạn quân địch.
Mỹ nhân kế.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên