Ring ring

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. PHENOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, trang 193 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL.

PHENOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,  trang 193 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

1. Phenol là những hợp chất hữu cơ thu được khi thay thế nguyên tử hidro trong vòng  bằng nhóm hidroxyl (OH)


Cần phân biệt phenol và ancol thơm


2. Tính chất hóa học


a)      Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH: Tác dụng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm tạo hợp chất phenolat:


C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O


C6H5-ONa    +  CO2 + H2O → C6H5-OH + NaHCO3


So sánh tính axit: CO2 > phenol > HCO3 > ancol.


b)      Phản ứng ở vòng benzen, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.
We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên