Duck hunt

Chương 2. Ghép các nguồn điện thành bộ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 58 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  58  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


 


Câu 4: Một acquy có suất điện động và điện trở trong là ξ = 6v, r = 0,6 Ω sử dụng acquy này thắp sáng bóng đèn có ghi là 6v – 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi đó.


Câu 5: Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lướt là:


là ξ1 = 4,5v, r1 = 3 Ω


là ξ2 = 3v, r2 = 2 Ω


Mắc hai nguồn thành mạch điện kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB


Chương 2. Ghép các nguồn điện thành bộ  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  58  SGK Vật Lý lớp 11, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.
Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên