Chương 2. Ghép các nguồn điện thành bộ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 58 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  58  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


 


Câu 4: Một acquy có suất điện động và điện trở trong là ξ = 6v, r = 0,6 Ω sử dụng acquy này thắp sáng bóng đèn có ghi là 6v – 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi đó.


Câu 5: Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lướt là:


là ξ1 = 4,5v, r1 = 3 Ω


là ξ2 = 3v, r2 = 2 Ω


Mắc hai nguồn thành mạch điện kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB


Chương 2. Ghép các nguồn điện thành bộ  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  58  SGK Vật Lý lớp 11, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế.
When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane