XtGem Forum catalog

Chương 2. Ghép các nguồn điện thành bộ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 58 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  58  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


 


Câu 4: Một acquy có suất điện động và điện trở trong là ξ = 6v, r = 0,6 Ω sử dụng acquy này thắp sáng bóng đèn có ghi là 6v – 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi đó.


Câu 5: Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lướt là:


là ξ1 = 4,5v, r1 = 3 Ω


là ξ2 = 3v, r2 = 2 Ω


Mắc hai nguồn thành mạch điện kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB


Chương 2. Ghép các nguồn điện thành bộ  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  58  SGK Vật Lý lớp 11, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.
May you live as long as you wish and love as long as you live.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên