Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 12 hay nhất

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.
No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog