Disneyland 1972 Love the old s

Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 12 hay nhất

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự kiện chính trong cuộc đời là ngày mà chúng ta bắt gặp một khối óc khiến chúng ta kinh ngạc.
A chief event of life is the day in which we have encountered a mind that startled us.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên