pacman, rainbows, and roller s

Chương 2. Lực hướng tâm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 83 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  83 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm?


Câu 2: a) Lực hướng tâm có phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn hay không?


b) Nếu nói (trong ví dụ sgk) vật chịu 4 lực Chương  2. Lực hướng tâm – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  83 SGK Vật Lý lớp 10 thì đúng hay sai? Tại sao?


Câu 3: Nêu một vài ứng dụng của chuyển động li tâm?


Câu 4: Một vật có khối lượng m = 20g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất là bao nhiêu để vật không bị văng ra khỏi bàn? Cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m. Lực ma sát nghỉ cực đại bằng 0,08N.


Câu 5: Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất (hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2.


A. 11 760N


B. 11 950N, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Âm thanh gọt ngào nhất là lời khen ngợi.
The sweetest of all sounds is praise.
Xenophon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên