Speaking Unit 14 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 14 The World Cup Speaking . The First World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2 ...

UNIT 14: THE WORLD CUP

SPEAKING (NÓI) 

 

Task 1: Hãy nhìn tranh. Em biết gi về những đội bóng này?

1. The English Football Team.

2. The Italian Football Team.

3. The French Football Team.

4. The German Football Team.

Task 2: Theo nhóm, hãy nhìn vào bảng bên dưới để hỏi và trả lời.

Ví dụ:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn. Yếu tố đó là thái độ.
Whenever you're in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring