Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam trang 129 SGK. Các loại đất pheralit khác và đất mùn núi cao có diện tích lớn nhâ't và phân bô ở nhiều khu vực nước ta Trung du và miền núi Bắc Bộ, Ouyên hải Miền Trung, Tây Nguyên...

ĐỊA LÍ 8 BÀI 36: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 129 SGK địa lí 8: Dựa vào hình 36.1. SGK. hãy kể tên các loại đất của nước ta. Nêu ý nghĩa, giá trị kinh tế của từng loại đất đổi với phát triển nông nghiệp.

Trả lời:

Theo lát cắt từ tây sang dông ở vĩ tuyến 20°B ta có các loại đất chính sau:

Đất mùn núi cao, đất pheralit đỏ vàng đồi núi thấp trên các loại đá, đất bồi tụ phù sa trong đê, đất bồi tụ phù sa ngoài đê, đất mặn ven biển.

Ý nghĩa, giá trị kinh tế của từng loại đất dối với phát triển nông nghiệp:

+ Đất mùn núi cao tầng đất thường mỏng, ít giá trị về sản xuất nông nghiệp.

+ Đất pheralit đỏ vàng đồi núi thấp trên các loại đá thích hợp cho phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm, hàng năm, cây ăn quả, hình thành các đồng cỏ đế phát triển chăn nuôi gia súc lớn., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm, nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog