Ring ring

Lịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .Lịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .


Lịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .


Hoa văn trên mặt trông đồng Ngọc Lũ (có hoa văn tinh tế , hình chèo thuyền, giã gạo… phản ảnh cuộc sống của con người thời Văn Lang.Ngôi sao giữa mặt trống đồng tượng trưng cho thần Mặt trời )1.Nông nghiệp và các nghề thủ công :a. Nông nghiệp :-Người Lạc Việt gieo cấy trên ruộng đồng hay nương rẫy , đã biết dùng lưỡi cày và lưỡi liềm đồng .-Lương thực chính là thóc lúa ( lúa gạo ) , ngoài ra còn có khoai đậu , bầu bí, trồng dâu nuôi tằm , đánh cá, nuôi gia súc .b. Thủ công nghiệp :-Làm đồ gốm , dệt vải, xây nhà ,đóng thuyền được chuyên môn hóa.-Nghề luyên kim được chuyên môn hóa cao, đúc lưỡi cày ,vũ khí , người thợ thủ công còn đúc trống đồng , thạp đồng .-Ngoài ra còn rèn sắt.Lịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .Hình Thạp đồng Đào Thịnh


Lịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .


Hình trống đồng Ngọc Lũ cân đối, hài hòa , vững chắc , trình độ phát triển cao của kỹ thuật luyện đồng2. Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang :-Việc ở :ở nhà sàn hình mái cong hay mái tròn , làm bằng gỗ, tre, nứa, lá .-Đi lại bằng thuyền .

-Việc ăn: ăn cơm , rau , cá , thịt , biết dùng mâm, chén , đũa ….-Việc mặc :nam đóng khố , đàn bà mặc váy , ngày lễ đeo đồ trang sức .Lịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .
Trang phục nam nữ thời Văn Lang


Lịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .
Nhà cửa thời Văn lang


3.Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang :-Xã hội Văn Lang chia thành nhiều tầng lớp là người quyền quý , dân tự do và nô tỳ .-Phong tục : ăn trầu , nhuộm răng , gói bánh chưng , bánh giầy , chôn người chết kèm theo công cụ lao động hay đồ trang sức .-Tập quán : tổ chức lễ hội, vui chơi , ca hát , nhảy múa, đua thuyền, thi giã gạo.-Tín ngưỡng: thờ các lực lượng tự nhiên như núi , sông , mặt trời , mặt trămg, đất nước ..- Đời sống vật chất và tinh thần đã hòa quyện với nhau tạo nên tình cảm công đồng sâu sắc trong con người Lạc Việt.

Chôn người chết kèm theo công cụLịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .Sản xuất thời Văn lang​


Lịch Sử 6 -Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG .
Trang phục thời Văn Lang


Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập​

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều
đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên