Viết bài văn số 2 (Nghị luận xã hội) – Ngữ văn 12, tập 1

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2

(Nghị luận xã hội)

I: YÊU CẦU.

-Viết bài văn nghị bàn luận về một hiện tượng đời sông gần gũi.

-Qua bài viết, nâng cao ý thức và có thái độ đúng đắn đối với những hiện tượng đời sống xảy ra xung quanh.

II: ĐỀ BÀI THAM KHẢO.

1: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động đẻ giảm thiểu tai nạn giao thông.

2: Hiện nay, ở nước tacos nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị chấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.

Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về hiện đó.

3: Tình trạng ô nhiễm môi trường sống và trách nhiệm của người dân., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích của đồng loại.
Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow
men.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru