Ring ring

Test Yourself D English 10 (Unit 9 - 11)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Test Yourself D English 10 (Unit 9 - 11) trang 121 SGK. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

TEST YOURSELF D 

I. Listening (Nghe)

Hãy nghe băng rồi trả lời câu hỏi.

a. People go to a national park to enjoy nature.

b. It became a national park in 1872.

c. No, it isn’t. It is the world’s oldest national park and the world’s largest park.

d. It has about seventy geysers in the park.

e. Visitors mustn't pick the flowers and feed on hunt the animals.

* Lời trong băng:

A national park is a large piece of land. In the park, animals are free to come and go. Trees and plants grow everywhere. People go to a national park to enjoy nature. Many people stay in campgrounds in national parks. They sleep in tents and cook their food over campfires. They also walk on trails or paths in the park., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên