Insane

Reading Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Reading. Thành phổ New York nằm ở miền đông nam tiểu bang New York. Thành phố phát triển tại nơi hai con sông Hudson và Passaic đổ vào Đại Tây Dương.

UNIT 15: CITIES

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Dưới đây là vài địa danh nổi tiếng ở New York. Cùng với bạn, em hãy ghép tên địa danh với tranh thích hợp.

1. a The Empire State Building

2. b The United Nations Headquarters

Trả lời các câu hỏi:

1/ Where is New York?

- It’s in New York State, USA., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi chúng ta mơ có được ai đó chúng ta thật sự yêu thương, nhưng cuộc đời không như vậy. Chúng ta không có được tất cả những gì mình muốn, nhưng cuối cùng chúng ta lại yêu người còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của chúng ta.
Sometimes we dream of having someone we really like but life isn’t like that. We don’t get everything we want but in the end we end up loving someone better than we dream.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên