Old school Easter eggs.

Listening Unit 12 Lớp 10 Trang 127

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Listening trang 127 SGK. Lắng nghe băng và cho biết nhưng câu sau đây đúng (T) hay sai (F)

UNIT 12: MUSIC

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hãy nhìn ảnh nhạc sĩ Văn Cao và nói cho nhau những gì em biết về ông.

* The song written by Van Cao

- Suoi mo

- Tien Quan ca

- Truong ca song lo

- Lang toi While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi anh đơn giản hóa cuộc đời mình, quy luật của vũ trụ cũng trở nên đơn giản hơn, cô độc không còn là cô độc, nghèo đói không còn là nghèo đói, sự yếu đuối không còn là yếu đuối.
As you simplify your life, the laws of the universe will be simpler; solitude will not be solitude, poverty will not be poverty, nor weakness weakness.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên