Ring ring

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LÝ THUYẾT CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH. Hướng dẫn ôn tập lý thuyết SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LÝ THUYẾT CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH.

Hướng dẫn ôn tập lý thuyết SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

I.Một số đặc điểm của oxi – lưu huỳnh


1.  Nguyên tố oxi và lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn.


–  Nguyên tố oxi và lưu huỳnh thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn hóa học.


– Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 20% thể tích không khí, khoảng 50% khối lượng vỏ trái đất, khoảng 60% khối lượng cơ thể con người.


– Lưu huỳnh có nhiều trong lòng đất. Ngoài ra lưu huỳnh còn có trong dầu thô, khói núi lửa, cơ thể sống …


2. Cấu tạo nguyên tử của oxi và lưu huỳnh.


– Nguyên tử của nguyên tố oxi – lưu huỳnh đều có 6 electron lớp ngoài cùng (ns2np4), là những phi kim, chúng có khuynh hướng nhận thêm 2 electron để bão hòa lớp electron ngoài cùng để tạo một anion có 2 điện tích âm.


– Cấu hình electron nguyên tử và độ âm điện:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai mà vâng liều, hứa liều, tất nhiên ít khi giữ được đúng.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên