Duck hunt

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LÝ THUYẾT CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH. Hướng dẫn ôn tập lý thuyết SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LÝ THUYẾT CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH.

Hướng dẫn ôn tập lý thuyết SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

I.Một số đặc điểm của oxi – lưu huỳnh


1.  Nguyên tố oxi và lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn.


–  Nguyên tố oxi và lưu huỳnh thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn hóa học.


– Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 20% thể tích không khí, khoảng 50% khối lượng vỏ trái đất, khoảng 60% khối lượng cơ thể con người.


– Lưu huỳnh có nhiều trong lòng đất. Ngoài ra lưu huỳnh còn có trong dầu thô, khói núi lửa, cơ thể sống …


2. Cấu tạo nguyên tử của oxi và lưu huỳnh.


– Nguyên tử của nguyên tố oxi – lưu huỳnh đều có 6 electron lớp ngoài cùng (ns2np4), là những phi kim, chúng có khuynh hướng nhận thêm 2 electron để bão hòa lớp electron ngoài cùng để tạo một anion có 2 điện tích âm.


– Cấu hình electron nguyên tử và độ âm điện:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tầm cỡ thực sự của một người được đo bằng cách anh ta đối xử những người chẳng đem lại cho anh ta lợi ích gì.
The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên