Old school Easter eggs.

CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 154 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 154 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

I- Tốc độ phản ứng hóa học


1. Khái niệm về tốc độ phản ứng


Để so sánh mức độ xảy ra nhanh hay chậm của các phản ứng hóa học, người ta dùng đại lượng tốc độ phản ứng hóa học, gọi tắt là tốc độ phản ứng.


a) Tốc độ phản ứng


– Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm ứng trong một đơn vị thời gian,


– Theo quy ước: nồng độ được tính bằng mol/l


                           Thời gian lf giây (s), phút (ph), giờ (h)…


b) Tốc độ trung bình của phản ứng, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế.
When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên