CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 96 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN. 

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 96 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết:

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại ?


A. Fe               B. Zn                     C. Cu              D.Ag


Hướng dẫn giải:


–          Kim loại Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng và với khi clo cho cùng loại muối clorua kim loại.


Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN.  Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 96 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


–          Kim loại sắt tác dụng với dung dịch HCl loãng và khí clo cho hai loại muối clorua khác nhau là FeCl2 và FeCl3., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.
In war, there is no substitute for victory.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat