CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LƯU HUỲNH. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LƯU HUỲNH.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng :

S + H2SO4 ->  3SO2 + 2H2O


Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là


A. 1 : 2.


B. 1 : 3.


C. 3 : 1.


D. 2 : 1., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính cách nhìn của người khác làm hỏng chúng ta. Nếu tôi mù tôi sẽ không muốn dù là quần áo đẹp, nhà đẹp hay đồ đạc đẹp.
It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog