XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LƯU HUỲNH. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LƯU HUỲNH.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng :

S + H2SO4 ->  3SO2 + 2H2O


Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là


A. 1 : 2.


B. 1 : 3.


C. 3 : 1.


D. 2 : 1., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống chung gây gổ, cách biệt khổ hình.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên