CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

I. Lớp và phân lớp electron.


CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


II. Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố.


CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Bài 1. (hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?


Lời giải:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.
The devil lies brooding in the miser's chest.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches