XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

I. Lớp và phân lớp electron.


CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


II. Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố.


CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Bài 1. (hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?


Lời giải:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ.
Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên