Old school Swatch Watches

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

I. Lớp và phân lớp electron.


CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


II. Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố.


CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Bài 1. (hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?


Lời giải:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu? Hơi phức tạp nhỉ, nhưng tôi có thể nói thế này với bạn... giây phút bạn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, tình yêu ở ngay đấy.
Love? It's kind of complicated, but I'll tell you this ... the second you're willing to make yourself miserable to make someone else happy, that's love right there.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên