XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. FLO – BROM – IOT. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 114 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. FLO – BROM – IOT

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 114 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân?  1. HCl            B. H2SO4           C. HNO3          D. HF


Hướng dẫn giải:


Chọn D


Bài 2 :(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Đề bài :


Đổ dung dịch chứa 1g HBr  vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.
It is the patriotic duty of every man to lie for his country.
Alfred Adler
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên