CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. FLO – BROM – IOT. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 114 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. FLO – BROM – IOT

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 114 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân?  1. HCl            B. H2SO4           C. HNO3          D. HF


Hướng dẫn giải:


Chọn D


Bài 2 :(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Đề bài :


Đổ dung dịch chứa 1g HBr  vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cuộc đời thoải mái và một cuộc đời lười biếng là hai chuyện khác nhau. Khi xuống mồ rồi sẽ tha hồ mà ngủ.
A life of leisure and a life of laziness are two things. There will be sleeping enough in the grave.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog