Polly po-cket

Bài 49: Mắt cận và mắt lão (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị ?


+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.


+ Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường.


+ Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.


+ Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trường.


Hướng dẫn giải


Những biểu hiện sau đây là triệu chứng của tật cận thị:


+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào có ai định xúc phạm tôi, tôi cố gắng nâng tâm hồn mình lên tầm cao mà sự xúc phạm không thể với tới được.
Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it.
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên