80s toys - Atari. I still have

Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)
 


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Cho hai đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu của một cuộn dây dẫn và một thanh nam châm vĩnh cửu. Hãy bố trí thí nghiệm như hình 31.2 để tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín ở trường hợp nào sau đây :


+ Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây.


+ Đặt nam châm đứng yên trước cuộn dây.


+ Đặt nam châm nằm yên trong cuộn dây.


+ Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây.


Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)


Hướng dẫn giải


Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây trong hai trường hợp :, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách giữ bạn tốt nhất là không phản bội bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên