Teya Salat

Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)
 


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Cho hai đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu của một cuộn dây dẫn và một thanh nam châm vĩnh cửu. Hãy bố trí thí nghiệm như hình 31.2 để tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín ở trường hợp nào sau đây :


+ Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây.


+ Đặt nam châm đứng yên trước cuộn dây.


+ Đặt nam châm nằm yên trong cuộn dây.


+ Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây.


Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)


Hướng dẫn giải


Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây trong hai trường hợp :, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và u sầu là chúng cho ta thấy chúng ta được yêu nhiều như thế nào, sự tử tế tồn tại trên đời nhiều như thế nào, và dễ dàng như thế nào để giúp người khác hạnh phúc theo cách họ đã giúp ta khi họ cần tới sự trợ giúp và thấu hiểu.
One of the sweet things about pain and sorrow is that they show us how well we are loved, how much kindness there is in the world, and how easily we can make others happy in the same way when they need help and sympathy.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên