Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Ta thu được ánh sáng màu gì khi làm thí nghiệm sau ?


a) Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ.


b) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.


c) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu xanh.


Hướng dẫn giải


a) Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được chùm màu đỏ.


b) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ ta cũng được chùm sáng màu đỏ.


c) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu xanh, ta không được ánh sáng đỏ, mà ta thấy tối.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.
As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost strength of the heart is developed.
Vincent Van Gogh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên