Old school Swatch Watches

Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Ta thu được ánh sáng màu gì khi làm thí nghiệm sau ?


a) Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ.


b) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.


c) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu xanh.


Hướng dẫn giải


a) Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được chùm màu đỏ.


b) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ ta cũng được chùm sáng màu đỏ.


c) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu xanh, ta không được ánh sáng đỏ, mà ta thấy tối.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.
With the new day comes new strength and new thoughts.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên