pacman, rainbows, and roller s

Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 9,10,11,12 SGK lớp 9 trang 10

Hướng dẫn giải bài tập Căn thức bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 9.10.11.12 trang 10)


Bài 9. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Tìm x biết:

a) √x2 = 7 ;                 c) √x2 = │-8│;


c)  √4x2 = 6;                d)  √9x2 = │-12│


Hướng dẫn giải:


a) Ta có  √x2 = │x│ nên  √x2 = 7 ⇔ │x│ = 7.


Vậy x = 7 hoặc x = -7.


b) Chú ý rằng │-8│ = 8. ĐS: x = 8 hoặc x = -8.


c) Chú ý rằng  4x2 =  (2x)2

Đáp số: x = 3 hoặc x = -3.


d) Đáp số: x = 4 hoặc x = -4., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc được thực hiện trong một trạng thái tồn tại trước đó.
Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên