Duck hunt

Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 9,10,11,12 SGK lớp 9 trang 10

Hướng dẫn giải bài tập Căn thức bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 9.10.11.12 trang 10)


Bài 9. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Tìm x biết:

a) √x2 = 7 ;                 c) √x2 = │-8│;


c)  √4x2 = 6;                d)  √9x2 = │-12│


Hướng dẫn giải:


a) Ta có  √x2 = │x│ nên  √x2 = 7 ⇔ │x│ = 7.


Vậy x = 7 hoặc x = -7.


b) Chú ý rằng │-8│ = 8. ĐS: x = 8 hoặc x = -8.


c) Chú ý rằng  4x2 =  (2x)2

Đáp số: x = 3 hoặc x = -3.


d) Đáp số: x = 4 hoặc x = -4., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống.
One must never lose time in vainly regretting the past or in complaining against the changes which cause us discomfort, for change is the essence of life.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên