Insane

Chương II: Hàm số bậc nhất – Hướng dẫn giải bài tập 11,12,13,14 SGK lớp 9 trang 48

Hướng dẫn giải bài tập Hàm số bậc nhất – SGK toán 9 cơ bản (bài 11,12,13,14 trang 48)


Bài 11. (Hướng dẫn giải trang 48 SGK Đại số 9 cơ bản)


Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

Hướng dẫn giải:


Chương II: Hàm số bậc nhất – Hướng dẫn giải bài tập 11,12,13,14 SGK lớp 9 trang 48


Bài 12. (Hướng dẫn giải trang 48 SGK Đại số 9 cơ bản)


Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.


Hướng dẫn giải:


Thay x = 1, y =2,5 vào y = ax + 3 ta có: 2,5 = a . 1  +3. Suy ra a = 2,5 – 3 = -0,5.


Hàm số đã cho là y= -0,5x + 3.


Bài 13. (Hướng dẫn giải trang 48 SGK Đại số 9 cơ bản), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên