XtGem Forum catalog

Chương I: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 62,63, 64,65,66 SGK lớp 9 trang 33

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.
If there ever comes a day when we can't be together keep me in your heart, I'll stay there forever.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên