Snack's 1967

Chương I: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 62,63, 64,65,66 SGK lớp 9 trang 33

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta.
Our necessities never equal our wants.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên