Insane

Chương II: Hàm số bậc nhất – Hướng dẫn giải bài tập 11,12,13,14 SGK lớp 9 trang 48

Hướng dẫn giải bài tập Hàm số bậc nhất – SGK toán 9 cơ bản (bài 11,12,13,14 trang 48)


Bài 11. (Hướng dẫn giải trang 48 SGK Đại số 9 cơ bản)


Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

Hướng dẫn giải:


Chương II: Hàm số bậc nhất – Hướng dẫn giải bài tập 11,12,13,14 SGK lớp 9 trang 48


Bài 12. (Hướng dẫn giải trang 48 SGK Đại số 9 cơ bản)


Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.


Hướng dẫn giải:


Thay x = 1, y =2,5 vào y = ax + 3 ta có: 2,5 = a . 1  +3. Suy ra a = 2,5 – 3 = -0,5.


Hàm số đã cho là y= -0,5x + 3.


Bài 13. (Hướng dẫn giải trang 48 SGK Đại số 9 cơ bản), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Real generosity toward the future lies in giving all to the present.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên