Ring ring

Chương I: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 62,63, 64,65,66 SGK lớp 9 trang 33

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai nói nhiều nghe ít, người ấy đáng giá bằng một con lừa ở ngoài chợ.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên