Disneyland 1972 Love the old s

Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn – Hướng dẫn giải bài tập 8,9,10,11 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 12

Hướng dẫn giải bài tập Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn – SGK toán 9 cơ bản (bài 8,9,10,11 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 12)


Bài 8. (Hướng dẫn giải trang 12 SGK Đại số 9 tập 2)


Cho các hệ phương trình sau:Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn – Hướng dẫn giải bài tập 8,9,10,11 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 12Trước hết, hãy đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình trên (giải thích rõ lí do). Sau đó, tìm tập nghiệm của các hệ đã cho bằng cách vẽ hình.

Hướng dẫn giải:


a)Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn – Hướng dẫn giải bài tập 8,9,10,11 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 12

Hệ có nghiệm duy nhất vì một đồ thị là đường thẳng x = 2 song song với trục tung, còn một đồ thị là đường thẳng y = 2x – 3 cắt hai trục tọa độ.


Vẽ (d1): x = 2


Vẽ (d2 ): 2x – y = 3


– Cho x = 0 => y = -3 được A(0; -3).


– Cho y = 1 => x = 2 được B(2;1)


Ta thấy hai đường thẳng cắt nhau tại M(2; 1).


Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn – Hướng dẫn giải bài tập 8,9,10,11 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 12, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tính ngay thật được xác nhận là điều đáng tin cậy nhất trong các lời thề.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên