Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 13,14,15,16 SGK lớp 9 trang 11

Hướng dẫn giải bài tập Căn thức bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 13.14.15.16 trang 11)


Bài 13. (Hướng dẫn giải trang 11 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Rút gọn các biểu thức sau:

Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 13,14,15,16 SGK lớp 9 trang 11


Hướng dẫn giải:


a) Vì a < 0 nên  √a2 = │a│ = -a.


Do đó  2√a2 – 5a = -2a – 5a = -7a.


b) Đáp án: 8a.

Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 13,14,15,16 SGK lớp 9 trang 11Bài 14. (Hướng dẫn giải trang 11 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Phân tích thành nhân tử:


a) x2 – 3.                         b)  x2 – 6;


c)  x2 + 2√3x + 3;            d)   x2 – 2√5x + 5., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những cảm hứng mãnh liệt nhất của tôi nằm ở rất xa trong ánh nắng mặt trời. Tôi có thể không chạm được tới chúng, nhưng tôi có thể ngước lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng chúng, và cố gắng đi tới nơi nào chúng dẫn tôi đi.
Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên