Pair of Vintage Old School Fru

Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 9,10,11,12 SGK lớp 9 trang 10

Hướng dẫn giải bài tập Căn thức bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 9.10.11.12 trang 10)


Bài 9. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Tìm x biết:

a) √x2 = 7 ;                 c) √x2 = │-8│;


c)  √4x2 = 6;                d)  √9x2 = │-12│


Hướng dẫn giải:


a) Ta có  √x2 = │x│ nên  √x2 = 7 ⇔ │x│ = 7.


Vậy x = 7 hoặc x = -7.


b) Chú ý rằng │-8│ = 8. ĐS: x = 8 hoặc x = -8.


c) Chú ý rằng  4x2 =  (2x)2

Đáp số: x = 3 hoặc x = -3.


d) Đáp số: x = 4 hoặc x = -4., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.
Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên