Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 9,10,11,12 SGK lớp 9 trang 10

Hướng dẫn giải bài tập Căn thức bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 9.10.11.12 trang 10)


Bài 9. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Tìm x biết:

a) √x2 = 7 ;                 c) √x2 = │-8│;


c)  √4x2 = 6;                d)  √9x2 = │-12│


Hướng dẫn giải:


a) Ta có  √x2 = │x│ nên  √x2 = 7 ⇔ │x│ = 7.


Vậy x = 7 hoặc x = -7.


b) Chú ý rằng │-8│ = 8. ĐS: x = 8 hoặc x = -8.


c) Chú ý rằng  4x2 =  (2x)2

Đáp số: x = 3 hoặc x = -3.


d) Đáp số: x = 4 hoặc x = -4., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không thấy xúc phạm đâu. Sự xúc phạm cũng như món đồ uống; nó chỉ có ảnh hưởng khi nó được chấp nhận. Và lòng kiêu hãnh là món hành lý quá nặng cho cuộc hành trình của tôi.
I was not offended, my love. An insult is like a drink; it affects one only if accepted. And pride is too heavy baggage for my journey...
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat