Chương I – Tiết 4 : Đơn chất và hợp chất – Phân tử – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 25
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 25


1. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là….và…..Đơn chất được tạo nên từ một….còn…..được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.


Đơn chất lại chia thành….và….Kim loại có ánh kim dẫn điện và nhiệt, khác với….không có những tính chất này (trừ than chì dẫn được điện). Có hai loại hợp chất là hợp chất….và hợp chất……


Hướng dẫn giải


“Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chấthợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hoá học còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.


Đơn chất lại chia thành kim loạiphi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này (trừ than chì dẫn điện). Có hai loại hợp chất là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.


2.


a) Kim loại đồng, sắt tạo nên từ nguyên tố nào ? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong một mẫu đơn chất kim loại.


b) Khí ni tơ, khí clo tạo nên từ nguyên tố nào ?, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói người đàn ông không thể luôn luôn yêu một người phụ nữ cũng vô lý như nói người nhạc sĩ viôlông cần vài chiếc đàn để chơi cùng một bản nhạc.
It is as absurd to say that a man can't love one woman all the time as it is to say that a violinist needs several violins to play the same piece of music.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s