Duck hunt

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lí 8 có đáp án trường THCS Khai Quang 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lí 8 có đáp án trường THCS Khai Quang 2015

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lí lớp 8 có đáp án của Trường THCS Khai Quang – Vĩnh Phúc năm học 2015 – 2016. Đề gồm 10 câu. Thời gian làm bài 45 phút. 

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 rất hay

TRƯỜNG THCS KHAI QUANG

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Địa Lí – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan ( 4 đ)
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: ( từ câu 1 – 8)

Câu 1. Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau là do:

A. Địa hình bị chia cắt rất phức tạp;

B. Lãnh thổ bề ngang rất rộng;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra lại có nhiều mặt đến thế. Có rất nhiều người, nhưng còn có nhiều khuôn mặt hơn, vì mỗi người có tới vài khuôn mặt.
I have never been aware before how many faces there are. There are quantities of human beings, but there are many more faces, for each person has several.
Pierre Reverdy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên