Old school Swatch Watches

Unit 7 Saving Energy: Reading

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy reading trang 60. Which of the following is the best summary of the passage and Answer the questions. Write the answer in your exercise book

UNIT 7: SAVING ENERGY

READING (ĐỌC)

 

Ở những nước Phương Tây, điện, ga và nước không phải là xa xỉ mà là những thứ cần thiết. Hiện nay các công ty nhận ra rằng người tiêu dùng muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn tiết kiệm tiền.

Đối với phần lớn những hộ gia đình ở Bắc Mỹ, việc chiếu sáng chiếm từ 10 đến 15 phần trăm hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên khoảng này có thể được giảm bđt bằng cách thay thế bóng đèn tròn 100 oát thông thường bằng bóng đèn tròn tiết kiệm năng lượng. Những bóng đèn này sử dụng một phần tư điện năng so với những bóng đèn thông thường và có tuổi thọ lâu hơn tám lần. Do đó người tiêu dùng có thể tiết kiệm khoảng từ 7 đôla đến 21 đôla cho mỗi bóng đèn.

Ớ Châu Au, có một kế hoạch dán nhãn cho tủ lạnh, máy ưđp lạnh, mấy giặt và máy sấy. Các nhãn hiệu này cho khách hàng biết được mỗi mẫu hàng có hiệu suất năng lượng như thế nào so vđi những vật dụng khác cùng loại.

Cuối cùng, những sự thay đổi mđi này sẽ tiết kiệm được tiền của cũng như bảo tồn tài nguyên của trái đất.

a. Which of the following is the best summary of the passage?.

(Những câu nào sau đây là câu tóm tắt tốt nhất của đoạn văn?)

1. Energy - saving bulbs should be used to save electricity. (Những bóng đèn tròn tiết kiệm năng lượng nên được sử dụng để tiết kiệm điện), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu con đường đẹp đẽ, đừng hỏi nó dẫn tới đâu.
If the path be beautiful, let us not ask where it leads.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên