pacman, rainbows, and roller s

Unit 5 The Media: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media speak lớp 43. Work with a partner. Now make similar dialogues. Talk about the programs you like and dislike.

UNIT 5: THE MEDIA

SPEAKING (NÓI)

a) Work with a partner. Read the dialogue.

Làm việc với bạn cùng học. Đọc bài hội thoại sau.

Liên : Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung?

Trung : Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài liệu hờn.

Liên : Mình thì ngược lại. Mình thích xem thể thao, còn phim tài liệu đôi với minh rất chái

Trung : Nhưng bạn có xem tin tức, đúng không?

Liên : Đúng vậy, mình xem mỗi ngày. Nó cung cấp rất nhiều thông tin.

Trung : Mình cũng thích xem tin tức. Bạn không thích phim nước ngoài, đúng không?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có hai kiểu giáo dục. Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào.
There are two educations. One should teach us how to make a living and the other how to live.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên