Pair of Vintage Old School Fru

Unit 5 The Media: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media speak lớp 43. Work with a partner. Now make similar dialogues. Talk about the programs you like and dislike.

UNIT 5: THE MEDIA

SPEAKING (NÓI)

a) Work with a partner. Read the dialogue.

Làm việc với bạn cùng học. Đọc bài hội thoại sau.

Liên : Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung?

Trung : Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài liệu hờn.

Liên : Mình thì ngược lại. Mình thích xem thể thao, còn phim tài liệu đôi với minh rất chái

Trung : Nhưng bạn có xem tin tức, đúng không?

Liên : Đúng vậy, mình xem mỗi ngày. Nó cung cấp rất nhiều thông tin.

Trung : Mình cũng thích xem tin tức. Bạn không thích phim nước ngoài, đúng không?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu trích dẫn: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ đúng”. Câu nói ấy đã thực sự tạo được ấn tượng với tôi, và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, thì tôi có muốn làm những điều mình sẽ làm hôm nay không?”. Và bất cứ khi nào câu trả lời là: “không” trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết tôi cần phải thay đổi.
When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change something.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên