pacman, rainbows, and roller s

Unit 5 The Media: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media speak lớp 43. Work with a partner. Now make similar dialogues. Talk about the programs you like and dislike.

UNIT 5: THE MEDIA

SPEAKING (NÓI)

a) Work with a partner. Read the dialogue.

Làm việc với bạn cùng học. Đọc bài hội thoại sau.

Liên : Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung?

Trung : Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài liệu hờn.

Liên : Mình thì ngược lại. Mình thích xem thể thao, còn phim tài liệu đôi với minh rất chái

Trung : Nhưng bạn có xem tin tức, đúng không?

Liên : Đúng vậy, mình xem mỗi ngày. Nó cung cấp rất nhiều thông tin.

Trung : Mình cũng thích xem tin tức. Bạn không thích phim nước ngoài, đúng không?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên