Snack's 1967

Unit 6 The Environment: Listen and Read

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment listen and read trang 47. Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentence.

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

 

Ông Brown đang nói vđi người bảo vệ môi trường tình nguyện:

“Xin cảm phiền, tôi muốn mọi người hãy lắng nghe thật cẩn thận. Trước hết tôi muốn các bạn chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm cần lấy 5 túi nhựa. Mỗi khi bạn có một túi đầy, hãy trở về chỗ tôi vì bạn sẽ cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi dọc theo bờ biển. Nhóm hai sẽ kiểm tra cát, và nhóm ba rà soát giữa các tảng đá. Ông John sẽ thu gom tất cả các túi và mang chúng ra bãi rác. Bà Smith đã tốt bụng chuẩn bị một bữa ăn trưa ngoài trời cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi cả khu vực này hoàn toàn sạch sẽ. Nếu các bạn không tìm ra vị trí của mình, tôi sẽ giúp các bạn đến đó bằng tấm bảng đồ này. Đừng lo lắng ... uh... Tôi thất vọng rằng mọi người đã làm hư hại vùng này. Tuy nhiên, chúng ta ở đây để làm một điều gì đó đối với sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm cho bãi biển này trở lại là một nơi thật sạch và đẹp. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc,

a) Match the names in column A with the tasks in column B.

Then write the full sentence. (Kết hợp tên và nhóm ở cột A với công việc phải làm bên cột B, sau đổ viết câu hoàn chỉnh)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đi theo ánh trăng nội tâm của bạn; đừng che dấu sự điên rồ.
Follow your inner moonlight; don't hide the madness.
Allen Ginsberg
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên