Polly po-cket

Unit 5 The Media: Listen and Read

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media listen and read lớp 43. He was the person who would go though city streets ringing a bell and shouting the latest news.

UNIT 5: THE MEDIA

LISTEN AND READ

 

Phương tiện truyền thông đại chúng:

A. Trước khi báo chí được phát minh, những người rao tin tức trên đường phố thường đi khắp các ngã đường trong thành phố, họ vừa đi vừa rung chuông, rao to những tin tức mđi nhất.

B. Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Kiến Thức Ngày Nay là một irong những tạp chí phổ biến nhâ't và được cả thanh thiếu niên lẫn người lơn đọc nhiều.

C. Nhờ có TV, mọi người có thể nắm bắt được những thông tin mới nhât và -hưởng thức những chương trình thú vị một cách rẻ tiền và thuận lợi. Ngày nay khán giả xem truyền hình có thể xem nhiều chương trình địa phương và quốc tế đa dạng .rên những kênh truyền hình khác nhau.

D. Giai đoạn tiếp theo của việc phát triển tivi là tivi tương tác. Khán giả xem Tuyền hình có thể đặt câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa.

 

a. Complete the table with the passage number in which these facts or events are mentioned. (Điền vào bảng với số mục trong đoạn văn vđi thông tin và sự kiện được đề cập đến), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. Ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên