XtGem Forum catalog

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11


I. MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

–        Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.


–        Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào các dòng a – e dưới đây.


a  …………………………………..


b) …………………………………..


C …………………………………….


d) ……………………………………


e)———————————–


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.
What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên