Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11


I. MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

–        Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.


–        Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào các dòng a – e dưới đây.


a  …………………………………..


b) …………………………………..


C …………………………………….


d) ……………………………………


e)———————————–


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi lời nói dối của những người ta yêu thương làm giảm bớt cho ta phiền muộn hơn là những lời nói thật.
Sometimes we are less unhappy in being deceived by those we love, than in being undeceived by them.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên