pacman, rainbows, and roller s

Ngân hàng câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 6 ( có đáp án cụ thể)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người thật sự yêu nhau không viết ra niềm hạnh phúc của mình.
Lovers who love truly do not write down their happiness.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên