The Soda Pop

Ngân hàng câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 6 ( có đáp án cụ thể)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai cũng có cả đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ. Mạo hiểm chăng? Có thể. Nhưng giấc mơ nào biết đến biên giới.
Everyone has ocean's to fly, if they have the heart to do it. Is it reckless? Maybe. But what do dreams know of boundaries?
Amelia Earhart
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên