Duck hunt

Ngân hàng câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 6 ( có đáp án cụ thể)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ta mong ngươi hãy can đảm; linh hồn anh dũng có thể cải thiện cả tai ương.
I beg you take courage; the brave soul can mend even disaster.
Catherine II
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên