Sinh Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Sinh Học

Bài 15: ADN

Chương III: ADN và gen – ADN – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 47 Bài 1. Đặc điểm cấu tạo của ADN: –   ADN đ

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Chương III: ADN và gen – Mối quan hệ giữa gen và ARN – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 53 Bài 1 : Nêu những điểm khác n

Bài 18: Prôtêin

Chương III: ADN và gen – Protein – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Đối với riêng tế  bào và cơ thể, prôtêin có nhiều chức năn

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Chương III: ADN và gen – Mối quan hệ giữa gen và tính trạng  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 59 Bài 1. Nêu mối quan h

Bài 21: Đột biến gen

Chương IV : Biến dị – Đột biến gen – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 64 1.Đột biến gen là gì? Cho ví dụ. Đột

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Chương IV : Biến dị – Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 66 1. Đột biến cấu trúc NST là

Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Chương IV : Biến dị – Đột biến số lượng nhiễm sắc thể – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 68 1. Sự biến đổi số lượng ở mộ

Chương IV : Biến dị – Đột biến nhiếm sắc thể (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 71

Chương IV : Biến dị – Đột biến nhiếm sắc thể (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 71 Bài 1. Hiện tượng đa bội hóa v

Bài 25: Thường biến

Chương IV : Biến dị – Thường biến – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 73 1. Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Chương V: Di truyền học người – Phương pháp nghiên cứu di truyền người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 81 1.Phương ph

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Chương V: Di truyền học người – Bệnh và tật di truyền ở người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 85 1.Có thể nhận biết b

Bài 30: Di truyền học với con người

Chương V: Di truyền học người – Di truyền học với con người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 88 1.Di truyền y học tư v

Bài 31: Công nghệ tế bào

Chương VI: ứng dụng di truyền học – Công nghệ tế bào – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 91 Ngày nay, việc ứng dụng phươn
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog