Insane

Sinh Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Sinh Học

Bài 32: Công nghệ gen

Chương VI: ứng dụng di truyền học – Công nghệ gen – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 95 1.Kĩ thuật gen là gì? Gồm những

Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Chương VI: ứng dụng di truyền học – Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 98 1.Tại s

Bài 34: Thoái hóa do thụ phấn và do giao phối gần

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Thoái hóa do thụ phấn và do giao phối gần – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 101 Hìn

Bài 35: Ưu thế lai

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Ưu thế lai – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 104 1.Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở

Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Các phương pháp chọn lọc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 107 1.Phương pháp chọn l

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Thành tựu chọn giống ở Việt Nam – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 111 1.Trong chọn

Bài 40: Ôn tập Di truyền và biến dị

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Ôn tập phần Di truyền và biến dị – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 117 1. Hãy giải

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Chương I: Sinh vật và môi trường- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 125 1.

Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Chương I: Sinh vật và môi trường- Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 tra

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Chương I: Sinh vật và môi trường – Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 134 1. Các si

Bài 47: Quần thể sinh vật

Chương II: Hệ sinh thái – Quần thể sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 142 1.Hãy lấy hai vi dụ chứng minh các c

Bài 48: Quần thể người

Chương II: Hệ sinh thái – Quần thể người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 145 1.Vì sao quần thể người lại có một sổ đặ
Ngẫu Nhiên