Insane

Lịch Sử 9-Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜISử 9-Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜII. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1926-1927.(Bối cảnh ra đời của các tổ chức cách mạng ) có điểm mới :+ Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mang tính thống nhất và chính trị .+Trình độ giác ngộ của công nhân nâng cao .+ Kết thành làn sóng cách mạng dân tộc , dân chủ ở cả nước .II. Tân Việt Cách mạng Đảng .* Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên -6-1925.+ Chủ trương : khuynh hướng vô sản , tư tưởng Mác – Lê nin , Cách Mạng tháng Mười Nga . Làm cách mạng dân tộc rồi cách mạng thế giới .+ Lực lượng là liên minh công nông .+ Hoạt động : 1925-1929 có nhiều cơ sở trong nước và phát triển ở Việt kiều tại Thái Lan và Lào .Hội viên tăng – 1928 có 300 hội viên , năm 1929 có 1700 hội viên.* Tân Việt Cách mạng Đảng- 7-1928 tại Trung Kỳ :-Ảnh hưởng tư tưởng Mác – Lê nin và HVNCMTN.-Thành phần là trí thức trẻ , thanh niên yêu nước .-Dự lớp huấn luyện của HVNCMTN .-Nội bộ đấu tranh giữa hai khuynh hướng vô sản và tư sản , vô sản thắng thế và Đảng viên chuyển sang hoạt động cho HVNCMTN .-Có hạn chế , nhưng là 1 tổ chức cách mạng mới .Lịch Sử 9-Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Lược đồ khởi nghĩa Yên BáiIII. VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG VÀ KHỞI NGHĨA YÊN BÁI .1.Việt Nam Quốc dân đảng - 25-12-1927 tại Bắc Kỳ .* Lãnh đạo là Nguyễn Thái Học ,Phạm Tuấn Tài ,Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính .* Chủ trương :Cách mạng Dân chủ tư sản, ảnh hưởng “Chủ nghĩa Tam Dân “của Tôn Trung Sơn ( Trung Quốc ) ; đánh Pháp ,lập dân quyền .* Đảng viên là sinh viên , học sinh, công chức , tư sản , nông dân giàu , sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp ….Hoạt động : giết mộ phu Ba danh và khởi nghĩa Yên Bái ..2. Khởi nghĩa Yên Bái 9-2-1930.-Sau vụ giết mộ phu Ba danh tại Hà Nội , cơ sở của VNQDĐ bị phá vỡ , nên bị động và Khởi nghĩa của VNQDĐ nổ ra đêm 9-2-1930 tại Yên Bái , Phú Thọ , Lâm Thao, Hải Dương , Thái Bình …-Thất bại , Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí bị xử tử .* Thất bại nhanh chóng do đế quốc Pháp còn mạnh , đủ sức đàn áp, cuộc đấu tranh vũ trang còn non yếu , đơn độc , không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo .* Ý nghĩa : cổ vũ lòng yên nước và căm thù giặc Pháp của nhân dân ta .Lịch Sử 9-Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜINhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tháng 3-1929. Gồm có: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính, Nguyễn Tuân (Kim Tôn); Trần Văn Cung là bí thư.

IV . BA TỔ CHỨC CỘNG SẢN NỐI TIẾP NHAU RA ĐỜI .- Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển , yêu cầu thành lập 1 Đảng Cộng sản để tổ chức và lãnh đạo phong trào ,- Tháng 3-1929 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc Kỳ thay cho HVNCMTN .- Đại Hội I của HVNCMTN tại Hương Cảng ( 5- 1929), đoàn Đại biểu Bắc Kỳ đề nghị thành lập Đảng Cộng sản , nhưng không được chấp nhận nên bỏ ra về .-Về nước lập Đông Dương Cộng Sản Đảng ( 6-1929) tại Bắc Kỳ .-8-1929 An Nam Cộng Sản Đảng ở Nam Kỳ .-9-1929 Đông Dương Cộng Sản ở Trung Kỳ .Như vậy có ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam ,thể hiện bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi thiếu vắng bạn trong cuộc đời, sẽ có người không thể sống mà cảm thấy hạnh phúc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên