Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .​

Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Châu ÁI . TÌNH HÌNH CHUNG :+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai hầu hết các nước Châu Á đã giành độc lập .+ Nửa sau thế kỷ XX : không ổn định do chiến tranh xâm lược của đế quốc ( ĐNÁ và Tây Á ).+ Sau chiến tranh lạnh (1989) xảy ra xung đột biên giới , phong trào ky khai , khủng bố .*Thành tựu :tăng trưởng nhanh về kinh tế như Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc , Xingapo, An Độ.Nên thế kỷ XXI là thế kỷ của Châu Á.*Ấn Độ :để phát triển kinh tế xã hội Ấn Độ thực hiện kế hoạch dài hạn, đạt nhiều thành tựu :+Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực .+Các sản phẩm công nghiệp là dệt, thép, máy móc , thiết bị giao thông+Công nghệ thông tin , viễn thông phát triển mạnh .+Ấn độ đang cố gắng vươn lên thành cường quốc công nghệ phần mềm và vũ trụLịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Lược đồ Cộng hòa nhân dân Trung HoaII. TRUNG QUỐC :1. Sự ra đời của CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA .Cuộc nội chiến từ 1946-1949 giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc ,kết quả : 1-10-1949 Cộng Hòa Nhân DânTrung Hoa ra đờiÝ nghĩa :+ Kết thúc sự nô dịch của đế quốc và phong kiến .+ Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH.+ Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Au sang Á .+ Ành hưởng đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc thế giới .Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Công Hòa nhân dân Trung Hoa ngày 1-10-1949 tại Quảng Trường Thiên An Môn2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959 :*Nhiệm vụ: đưa đất nước thoát nghèo, công nghiệp hóa và phát triển đất nước .Năm 1950 , Trung Quốc khôi phục kinh tế , cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp; cải taọ công thương ghiệp tư bản tư doanh và tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; tiến hành cách mạng văn hóa tư tưởng+1949-1952 hòan thành khôi phục kinh tế .+1953-1957 thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất với những thành tựu đáng kể .+Chính sách đối ngoại tích cực .Địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng lên một bước* Đối ngoại :1949-1950:+ Ký Hiệp ước hữu nghị Liên minh và tương trợ Xô -Trung 1950.+ Giúp nhân dân Triều Tiên chống Mỹ .+ Ủng hộ Việt Nam , các nước Á, Phi , Mỹ La Tinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .

Ba ngọn cờ hồng3. Đất nước trong thời kỳ biến động –1959-1978-+ Kinh tế :1958 “Ba ngọn cờ hồng” ,phong trào “Đại nhảy vọt”phát động toàn dân làm gang thép để đưa sản lượng gang thép lên cao .-Đường lối Ba ngọn cờ hồng :nhiều , nhanh ,tốt , rẻ .-Đại nhảy vọt.-Thành lập công xã nhân dânHậu quả : hàng chục người chết đói , nhà máy đóng cửa , đời sống nhân dân điêu đứng , .+ Chính trị : “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ( 5-1966-->1968) để lại nhiều hậu quả đau thương , hỗn lọan , tàn phá kinh tế .Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Đại cách mạng văn hóa vô sản

4. Công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 đến nay :+ 12-1978 TQ đề ra đường lối đổi mới , xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm ; thực hiện cải cách và mở cửa nhăm hiện đại hóa đất nước+Đạt nhiều thành tựu to lớn nhất là về kinh tế: tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 9,6 %; tổng giá trị nhập khẩu năm 1997 tăng 15 lần so với năm 1978, đời sống ngày càng nâng cao.* Ý nghĩa : kinh tế phát triển nhanh; chính trị xã hội ổn định ; địa vị được nâng cao trên trường quốc tế ; tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc.+ Đối ngoại : củng cố địa vị quốc tế ; bình thường hóa quan hệ với Liên Xô , Mông Cổ , Việt Nam và In đô nê xia ….; thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997) và Ma Cao ( 1999).Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997)

Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Thành phố Thượng Hải ngày nayLịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Hải khẩu - thủ phủ tỉnh Hải Nam, đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc. "
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi anh đơn giản hóa cuộc đời mình, quy luật của vũ trụ cũng trở nên đơn giản hơn, cô độc không còn là cô độc, nghèo đói không còn là nghèo đói, sự yếu đuối không còn là yếu đuối.
As you simplify your life, the laws of the universe will be simpler; solitude will not be solitude, poverty will not be poverty, nor weakness weakness.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.