Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .

Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .

Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Xô và Mỹ:
I.SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI :trật tự hai cực I an ta do Xô và Mỹ đứng đầu*Hòan cảnh :vào giai đọan cuối của chiến trnah thế giới thứ hai , ba cường quốc Xô -Mỹ- Anh họp Hội nghị cấp cao ở I -an -ta ( Liên Xô) từ 4 đến 11-2-1945, để giải quyết những vấn đề sau chiến tranh .* Những quyết định của Hội Nghị (nội dung):+ Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật .và nhanh chóng kết thúc chiến tranh+Việc tổ chức lại trật tự thế giới mới sau chiến tranh , và thành lập Liên Hiệp Quốc .+ Thỏa thuận việc đóng quân ở các nước Phát xít bại trận và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận .- Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát Đông Đức , Đông Béc lin , Đông Au, Bắc Triều Tiên chiếm lại nam đảo Xa-kha-lin.-Mỹ –Anh chiếm đóng và kiểm soát Tây Đức , Tây Béc lin và Tây Au-Mỹ kiểm soát Nam Triều Tiên .-Trả lại cho Trung Quốc: Đài Loan và Mãn Châu.-Công nhận độc lập của Mông Cổ .-Phương Tây kiểm soát Đông Nam Á và Nam Á .* Tác động :sự hình thành trật tự thế giới hai cực Xô và Mỹ(trật tự hai cực Ian ta); sự ra đời của tổ chức Liên Hiệp Quốc , tình trạng “Chiến tranh lạnh” đối đầu giữa hai phe

Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô).Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Đại hội đồng Liên Hiệp QuốcII. Sự thành lập Liên Hiệp Quốc .24-10-1945 Liên Hiệp Quốc thành lập , trụ sở đặt tại New York* Nhiệm vụ :-Duy trì , hòa bình và an ninh thế giới .-Phát triển hữu nghị hợp tác giữa các nước trên cơ sở bình đẳng giữa các quốc gia .-Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế về kinh tế , văn hóa , xã hội và nhân đạo* Việc làm của Liên Hiệp Quốc :duy trì hòa bình, an ninh thế giới , đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc , giúp đỡ các nước phát triển kinh tế văn hóa .Mối liên hệ giữa Việt Nam và LHQ:* 9 –1977 VN gia nhập LHQà UNO* Các tổ chức LHQ hoạt động tại VN :+ UNICEF : Quỹ Nhi Đồng LHQ.+ UNESCO : Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ .+ WHO : Tổ chức Y tế thế giới .+ FAO : Tổ chức Lương – Nông .+ IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế.+ IL O: Lao động quốc tế .+ UPU: Bưu chính .+ ICAO : Hàng không+ IMO: Hàng hải .+ IAEA: Năng lượng nguyên tử*Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp QuốcLịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Lược đồ hai cựcIII.Chiến tranh lạnh : Xô – Mỹ đối đầu- Chiến tranh lạnh .

*Chiến tranh lạnh :là chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và các nước đế quốc đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.* Thực hiện :Mỹ và các nước đế quốc chạy đua vũ trang ; thành lập các khối quân sự và căn cứ quân sự ; đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ; tiến hành chiến tranh xâm lược .*Hậu quả :thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng , nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh mới .IV. Thế giới sau “chiến tranh lạnh”-Sau 4 thập niên chạy đua vũ trang , 12-1989 Tổng thống Mỹ Bu- sơ (cha) và Gooc- ba- chop tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh “Xu hướng sau :-Một là hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế .-Hai là sự tan rã của trật tự 2 cực Ian ta ,thế giới tiến tới một trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm .Mỹ - đơn cực.-Ba là dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm ( EU,ASEAN).-Bốn là ở nhiều khu vực xảy ra nhiều xung đột quân sự hay nội chiến-Xu thế chung là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế .* Chủ trương của Đảng :- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc .- Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc .- Tăng cường quốc phòng , an ninh.- Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa .- Đối ngoại hòa bình , hữu nghị hợp tác .
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi.
The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s