Old school Easter eggs.

Chương II: Nhiệt học – Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 65 66
Chương II: Nhiệt học – Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 65 66


– Sự có giãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn

– Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng – ngắt tự độngmạch điện


Lưu ý: Bài này chỉ chủ yếu giới thiệu những ứng dụng của sự nở vì nhiệt của chất rắn vì những ứng dụng của sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí đã được đề cập ở những bài trên. Những ứng dụng trong bài này đều dựa vào hai hiện tượng sau đây:


+ Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt


+ Sự nở vì nhiệt khác nhau của các kim loại khác nhau


Bài C1. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?


Hướng dẫn giải:


Khi nóng lên, thanh thép nở ra (dài ra)


Bài C2. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống giống như một cầu vồng. Bạn cần cả mặt trời và mưa để làm cho màu sắc của nó xuất hiện.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên